Protocol tot vaststelling van de voor de periode van 20 juli 1991 tot en met 19 juli 1994 geldende vangstmogelijkheden en financiële compensatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Islamitische Bondsrepubliek der Comoren inzake de visserij voor de kust van de Comoren