Zaak C-287/11 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 4 juli 2013 — Europese Commissie/Aalberts Industries NV, Comap SA, voorheen Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (Hogere voorziening — Mededingingsregelingen — Europese markt — Sector van koperen fittingen en fittingen uit koperlegering — Beschikking van Commissie — Vaststelling van inbreuk op artikel 101 VWEU — Geldboeten — Eén enkele complexe en voortdurende inbreuk — Beëindiging van inbreuk — Voortzetting van inbreuk door bepaalde deelnemers — Recidive)