VERORDENING (EEG) Nr. 2102/91 VAN DE COMMISSIE van 17 juli 1991 tot vaststelling van de reductiecoëfficiënt in de sector granen voor het verkoopseizoen 1991/1992 betreffende het totaalbedrag van de steun in het kader van de bijzondere regeling voor de kleine producenten