Verordening (EEG) nr. 47/93 van de Commissie van 12 januari 1993 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen