MONDELINGE VRAAG B4-0437/94 met debat van Raul ROSADO FERNANDES aan dee Raad. Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en het voorstel voor een besluit van de Raad van de EU houdende vaststelling van een overeenkomst ter bescherming van de financiële bela<