Mededeling van de Commissie overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad van 20 december 1990 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor jaar 1991 voor textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (verlengd, voor 1992, bij Verordening (EEG) nr. 3587/91)