Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/939, 6. juuni 2019, millega määratakse väljastavad üksused, mille ülesanne on käitada süsteemi kordumatute identifitseerimistunnuste (UDI) määramiseks meditsiiniseadmete valdkonnas (EMPs kohaldatav tekst)