Resolutie van het Raadgevend Comité van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal betreffende de Associatieovereenkomsten met de Midden- en Oosteuropese landen (met algemene stemmen aangenomen tijdens de 292e zitting van 7 juni 1991)