Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 513/2011, 11. mai 2011 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta EMPs kohaldatav tekst