VERORDENING (EG) Nr. 22/95 VAN DE COMMISSIE van 5 januari 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker