PROGRAMMA VOOR 1991-1993 "EUROPA TEGEN AIDS" - VERSLAG VAN DE COMMISSIE over de uitvoering van het actieprogramma in 1991- 1992