Notulen van de vergadering van maandag 26 oktober 1992