Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. IV/M.448 — GKN/Brambles/Leto Recycling) (Voor de EER relevante tekst)