VERORDENING (EG) Nr. 3129/93 VAN DE COMMISSIE van 10 november 1993 betreffende het beëindigen van de visserij op heek door vissersvaartuigen die de vlag voeren van het Verenigd Koninkrijk