Vraag nr. 77 van de heer McMAHON (H-1275/90) aan de Commissie: Verslag over de toepassing van het Sociaal Handvest