Besluit (EU) 2016/827 van de Commissie van 20 mei 2016 inzake de verlenging van het mandaat van de Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën$