Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING (EEG) VAN DE RAAD tot vaststelling van bepalingen van de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad met betrekking tot het financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij