SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 231/91 van de heer Fernando SUÁREZ GONZÁLEZ aan de Commissie. Slachtoffers van ongelukken in de kolen-en staalindustrie