Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 9 november 1994.