SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3452/93 van Carlos ROBLES PIQUER aan de Commissie. Juridische regeling in de Gemeenschap van de rechten van het kind