Advies 3/94: Verzoek van de Bondsrepubliek Duitsland om een advies krachtens artikel 228, lid 6, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap