VERORDENING (EEG) Nr. 1090/93 VAN DE COMMISSIE van 4 mei 1993 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1992/1993, van de geraamde olijfolieproduktie en van het bedrag van de produktiesteun per eenheid dat kan worden voorgeschoten