Verordening (EG) nr. 3262/94 van de Commissie van 20 december 1994 tot vaststelling voor het visseizoen 1995 van de ophoudprijzen en verkoopprijzen voor de in bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad genoemde visserijprodukten (Voor de EER relevante tekst)