Zaak T-88/92: Beroep, op 21 oktober 1992 ingesteld door Groupement d'Achat Edouard Leclerc (Galec) tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen