Verordening (EG) nr. 2480/94 van de Commissie van 13 oktober 1994 tot vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten