SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703/95 van Peter CRAMPTON aan dee Raad. Voorstellen van de Raad op het gebied van de interne markt, 1994