SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2863/95 van de leden Cristiana MUSCARDINI , Amedeo AMADEO aan dee Raad. Ouderenbeleid