ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voortel voor een aanbeveling van de Raad betreffende de convergentie van de doelstelling en het beleid op het gebied van de sociale bescherming