Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/1867 av den 12 oktober 2017 om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Portugal