Zaak F-33/16: Beroep ingesteld op 27 juni 2016 — ZZ/Hof van Justitie