Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7903 — LÖWEN ENTERTAINMENT/Safari Holding/SCHMIDT Gruppe Service/Gesellschaft für Spielerschutz und Prävention) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst)