Komunikat Komisji w sprawie uwzględnienia w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 ( rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku ) najnowszych reform politycznych w sektorze mleka i przetworów mlecznych oraz w sektorze cukru