Mededeling van de Commissie betreffende de opname in Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (Integrale-GMO-Verordening) van recente beleidshervormingen in de sector melk en zuivelproducten en de sector suiker