SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 1407/85 VAN DE HEER KENNETH COLLINS AAN DE COMMISSIE: VISKWEKERIJEN