Gedelegeerd besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 90/18/COL van 11 oktober 2018 tot wijziging van de lijst van punt 39 van deel 1.2 van hoofdstuk I van bijlage I bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte waarin een lijst is vastgesteld van de grensinspectieposten in IJsland en Noorwegen die zijn erkend voor de veterinaire controles van levende dieren en dierlijke producten uit derde landen, en tot intrekking van Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 111/15/COL [2019/406]