L-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA Deċiżjoni Delegata Nru 90/18/COL tal-11 ta' Ottubru 2018 li temenda l-lista miġbura fil-punt 39 tal-Parti 1.2 tal-Kapitolu I tal-Anness I tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea li jelenka l-postijiet ta' spezzjoni fil-fruntiera fl-Iżlanda u fin-Norveġja miftiehma għal verifiki veterinarji fuq annimali ħajjin u prodotti tal-annimali minn pajjiżi terzi u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Awtorità ta' Sorveljanza tal-EFTA Nru 111/15/COL [2019/406]