Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 393, 29 december 1997