UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O UTVRĐIVANJU PRIVREMENIH MJERA KOJE SE ODNOSE NA ROKOVE ZA FAZE PRIKUPLJANJA, PROVJERE I ISPITIVANJA PREDVIĐENE U UREDBI (EU)2019/788 O EUROPSKOJ GRAĐANSKOJ INICIJATIVI S OBZIROM NA IZBIJANJE BOLESTI COVID-19