Cauza C-280/15: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 22 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Harju Maakohus – Estonia) – Irina Nikolajeva/Multi Protect OÜ [Trimitere preliminară — Marcă a Uniunii Europene — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 9 alineatul (3) și articolul 102 alineatul (1) — Obligația unei instanțe competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene de a dispune printr-o ordonanță prin care i se interzice unui terț să continue acte de contrafacere — Lipsa unei cereri prin care să se urmărească obținerea unei asemenea ordonanțe — Noțiunea „motive temeinice” pentru a nu pronunța o astfel de interdicție — Noțiunea „compensație rezonabilă” pentru fapte săvârșite după data publicării unei cereri de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene și înaintea datei publicării înregistrării unei astfel de mărci]