Informatie van de Commissie betreffende de niet-toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EU) 2020/698 door Kroatië Uitbraak van COVID-19 (Verordening (EU) 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19 in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en opleidingen waarin de vervoerswetgeving voorziet (PB L 165 van 27.5.2020, blz. 10)) 2020/C 182 I/04