Beslut nr 3/2020 av gemenskapens och Schweiz gemensamma kommitté för landtransporter av den 16 december 2020 om det avgiftssystem för fordon som ska gälla i Schweiz från och med den 1 juli 2021 [2021/36]