Rozhodnutie Výboru pre vnútrozemskú dopravu Spoločenstva a Švajčiarska č. 3/2020 zo 16. decembra 2020 o systéme poplatkov za vozidlá, ktorý sa vo Švajčiarsku bude uplatňovať od 1. júla 2021 [2021/36]