Kopienas un Šveices Iekšzemes transporta komitejas Lēmums Nr. 3/2020 (2020. gada 16. decembris) par transportlīdzekļu nodevu sistēmu, kas Šveicē piemērojama no 2021. gada 1. jūlija [2021/36]