Решение № 3/2020 на Комитета за вътрешен транспорт Общност/Швейцария от 16 декември 2020 година относно системата на таксуване на превозните средства, приложима в Швейцария от 1 юли 2021 г. [2021/36]