Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.7910 — Kesko/Onninen) (Voor de EER relevante tekst)