Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2020 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2019/124 nuostatos dėl tam tikrų žvejybos kituose vandenyse galimybių