Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/674 av den 21 april 2021 om ansökan om registrering av det europeiska medborgarinitiativet ”Utbytesprogram för offentliganställda” (”Civil Servant Exchange Program” – CSEP) [delgivet med nr C(2021) 2784] (Endast den engelska texten är giltig)