Υπόθεση T-252/18: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 27ης Νοεμβρίου 2018 — European Anglers Alliance κατά Συμβουλίου