Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii#HLAVA II - Podpora vývoje v oblasti jaderné energie#KAPITOLA VI - ZÁSOBOVÁNÍ#Oddíl 2 - Rudy, výchozí materiály a zvláštní štěpné materiály pocházející ze Společenství#Článek 60