Zadeva T-456/20: Tožba, vložena 16. julija 2020 – LA/Komisija